Plav

Měsíčník pro světovou literaturu

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

Plav

Měsíčník pro světovou literaturu

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

Jedinečný literární časopis, který svým čtenářům každý měsíc přináší ukázky ze světové literatury v číslech zaměřených na určitou zeměpisnou či jazykovou oblast, případně na některé konkrétní téma.

Věnuje se především dílům...

Plav – naše nabídka

Plav
Časopis věnovaný světové literatuře.
 • Zcela nové překlady, zajímavé rozhovory
 • Kritiky a srovnání překladů
 • Zatím nevydané texty a opomíjení autoři
 • Detailní popis

Plav

Jedinečný literární časopis, který svým čtenářům každý měsíc přináší ukázky ze světové literatury v číslech zaměřených na určitou zeměpisnou či jazykovou oblast, případně na některé konkrétní téma.

Věnuje se především dílům v Česku zatím nevydaným a dosud opomíjeným autorům. Čtenáře do čísla vždy uvádí rozhovor nebo esej k tématu, následují úryvky z prozaických či básnických děl v nových překladech, přičemž v naprosté většině jsou to texty do češtiny přeložené poprvé. V každém vydání se nachází alespoň jeden dvojjazyčně publikovaný text. Časopis se věnuje rovněž obecnějším otázkám překladu uměleckých literárních děl. Čtenáře zaujmou pravidelné recenze překladové beletrie, kritiky překladů nebo publicistické texty o tuzemském dění v této oblasti.

 

Obsah časopisu:

 • Tematický úvodník
 • Krátké zprávy o aktualitách v překladové literatuře
 • Rozhovor
 • Esej k tématu
 • Téma
 • Texty oceněné v Překladatelské soutěži Jiřího Levého
 • Recenze
 • Vychází jednou za měsíc

 

Český literární časopis Plav vám pomůže nahlédnout do rozličných koutů světové literatury a získat hlubší vhled do překladatelského umění.