Flash Art

Czech and Slovak edition

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

Flash Art

Flash Art

Czech and Slovak edition

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

Časopis Flash Art Czech & Slovak Edition se zabývá aktuálními tendencemi a osobnostmi současného umění.

Časopis založený Helenou Kontovou, Jurajem Čarným a Lýdií Pribišovou v roce 2006, dlouhodobě zastává pozici nejvýraznějšího periodika...

Flash Art – naše nabídka

Flash Art
Flash Art
Výrazný časopis o současném umění.
 • Vychází jako čtvrtletník
 • Exkluzivní rozhovory a reportáže
 • Aktuality z umělecké sféry
 • Detailní popis

Flash Art

Časopis Flash Art Czech & Slovak Edition se zabývá aktuálními tendencemi a osobnostmi současného umění.

Časopis založený Helenou Kontovou, Jurajem Čarným a Lýdií Pribišovou v roce 2006, dlouhodobě zastává pozici nejvýraznějšího periodika o současném výtvarném umění v České republice a na Slovensku. 

Hlavním posláním uznávaného časopisu Flash Art je kromě zprostředkovávaní aktuálních informací systematická podpora rozvoje kritického a teoretického myšlení v rámci současného umění a také nepřetržité informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní uměleckou scénou.

O časopisu

 • Vychází jako čtvrtletník
 • Vychází v češtině a slovenštině
 • Rozsah je 64 stran
 • Aktuality v umění
 • Současné umění
 • Rozhovory
 • Reportáže


Časopis Flash Art vychází za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Fondu na podporu umenia Slovenské republiky a italského vydavatele Flash Art srl.

Mohlo by vás také zajímat

Časopis pro mateřské školy a školní družiny

od 55,00

Časopis o loutkovém divadle nejen pro loutkáře.

od 95,00

100,00

Nejdéle vycházející literární časopis u nás

od 50,00

60,00