Dnešní svět

Metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech.

Noviny & Časopisy | Odborné časopisy

Dnešní svět

Dnešní svět

Metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech.

Noviny & Časopisy | Odborné časopisy

Dnešní svět je metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. Pomáhá vyučujícím zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, výchovy k občanství i základů společenských věd v základních a středních školách, a to jak v prezenční,...

Dnešní svět – naše nabídka

Dnešní svět tištěná verze
Dnešní svět tištěná verze
Metodický časopis pro výuku v souvislostech.
 • Ročně obdržíte 6 číšel časopisu
 • Podpora předmětů: zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, zákl. Společ. věd
 • Odborné periodikum
Dnešní svět tištěná i on-line verze
Dnešní svět tištěná i on-line verze
Metodický časopis pro výuku v souvislostech, včetně digitální rozšiřující verze.
 • Ročně obdržíte 6 číšel časopisu
 • On-line verze je vždy dostupná pouze na probíhající školní rok
 • Podpora předmětů: zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, zákl. Společ. věd
 • Detailní popis

Dnešní svět

Dnešní svět je metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. Pomáhá vyučujícím zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, výchovy k občanství i základů společenských věd v základních a středních školách, a to jak v prezenční, tak i v distanční výuce.

Časopis navazuje na širší vzdělávací program Dnešní svět s edicí školních atlasů se schvalovacími doložkami MŠMT – zejména Školní atlas dnešního světa, Školní atlas dnešního Česka.

O časopisu:

 • Vychází 6 x ve školním roce ve formátu A4, jedno číslo v rozsahu 32 stran v barevném provedení
 • Servisní metodická pomůcka pro vyučující, která v každém čísle přináší vybrané téma zpracované v jednotlivých rubrikách z hlediska informačního souhrnu, didakticko-metodických aplikací a mezipředmětových vazeb.
 • Rubriky:  Téma, VV – Využití ve výuce, Vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus, Slovníček pojmů
 • Servisní a podnětné periodikum pro uplatňování moderních forem výuky v souvislostech

Dnešní svět komplet kombinuje tištěnou verzi a navázanou rozšiřující digitální verzi s internetovou podporou v online knihovně Dnešní svět.
Online knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě všechny digitální verze publikací edice Dnešní svět – tj. zejména Školní atlas dnešního světa, Školní atlas dnešního Česka (se schvalovacími doložkami MŠMT) jednotlivá čísla časopisu Dnešní svět – vše k dispozici k okamžitému použití ve výuce díky jednoduchému online přístupu.

 • Digitální verze s on-line přístupem bez nároku na instalaci softwaru
 • Vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus
 • Slovníček pojmů

Mohlo by vás také zajímat

Časopis o lidech a vztazích mezi nimi

od 59,09

69,00

Časopis pro mateřské školy a školní družiny

od 55,00

Odborný časopis o zemědělské technice.

od 75,00

79,00