ArteActa

Perfomativní umění a umělecký výzkum

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

ArteActa

ArteActa

Perfomativní umění a umělecký výzkum

Noviny & Časopisy | Kultura a vzdělávání

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. 

Tři základní obsahové pilíře tvoří soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na...

ArteActa – naše nabídka

ArteActa
ArteActa
Časopis pro perfomativní umění a umělecký výzkum.
  • Vychází 2 x v roce
  • Umění 20. a 21. století a jeho výzkum
  • Eseje, překlady, recenze
  • Detailní popis

ArteActa

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum

Tři základní obsahové pilíře tvoří soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy; umělecký výzkum v širokém významovém spektru tohoto pojmu; eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů. 

Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

O časopisu:

  • Vychází 2 x v roce
  • Eseje, překlady, recenze
  • Performativní umění 20. a 21. století
  • Umělecký výzkum

Časopis ArteActa zveřejňuje výhradně články a studie, které po formální a obsahové stránce splňují obvyklé požadavky kladené na odborné texty v oblasti vědy a výzkumu a které svým obsahem odpovídají zaměření periodika.

Mohlo by vás také zajímat

Nejdéle vycházející literární časopis u nás

od 23,57

30,00

Časopis pro mateřské školy a školní družiny

od 55,00

A2

Nezávislý kritický časopis o kultuře v širokém pojetí.

od 37,48

49,00